søndag den 11. september 2011

STATUS FRA KONSERVATOREN: Det slemmeste er vandskaderne!

KONSERVATOR Britt Christmas-Møller har været samtlige malerier igennem. Fotografierne i dette indlæg er hendes registreringer af nogle af de mest forekommende skader.

MEN FØRST EN VÆSENTLIG OPDAGELSE: Alle malerier er malet på lærred! Nogle har måske været i tvivl om dette, men konservatorerne kan nu slå fast, at der er tale om malet lærred, der er limet op på væggen. I opgang nr. 1 kan man tydeligt se at det er lærred, eftersom det buler ud flere steder. Dette skyldes ikke en skade på lærredet, men at væggen bagved har slået sig.

Britt Christmas-Møller kan desuden konstatere, at lærrederne har fået en god grundering og at kunstnerne må have brugt solide materialer. Dette er en af årsagerne til at de trods de mange år har klaret sig så godt, som de rent faktisk har.

KONSERVATORERNE, der også tæller Dawid Poplawski, har nu færdiggjort rensningen af malerierne. De værste skader er vandskaderne. Stederne med afskalninger er blevet udkittet. Næste skridt er at fernisere malerierne.

Fra opgang 1

Detalje fra Opgang 1

Detalje fra  Opgang 3 

Detalje fra Opgang 4

Detalje fra Opgang 4

Detalje fra Opgang 6

Detalje fra Opgang 6
onsdag den 7. september 2011

GENIUS LOCI – om stedets ånd

GENIUS LOCI er et gammelt romersk begreb, der indenfor arkitekturen er blevet brugt om dét særlige der opstår, når kunst, arkitektur og landskab forener sig til en helhed. Genius Loci betyder stedets ånd!

Der findes steder, der er særlige og steder, der har ånd. Ejendommen Ved Volden er et af disse steder, der har en særlig ånd. Og hvordan det? Jo, arkitektur skal jo ikke nødvendigvis opfattes som fritstående objekter. Når arkitekten vælger at se bygningsværket som en del af en større sammenhæng, er der stor sandsynlighed for at opnå denne særlige kvalitet.

Selvfølgelig betyder placeringen på Christianshavn – i forvejen et særligt sted – meget for det særlige ved Ved Volden. Christianshavn er på en og samme tid langt væk fra byen og utrolig centralt. Placeringen netop ved volden betyder, at der er lys og luft til alle beboere, uden at det dog bliver rigtig natur. At ejendommen ligger i Vor Frelser Kirkens skygge er bestemt heller ikke uvæsentlig. Arkitekterne har endda placeret ejendommen og det oprindelige søanlæg således, at tårnet uhindret kunne spejle sig i vandoverfladen - og uhindret ses, når man bevæger sig fra Amager ind mod byen.

Andre danske eksempler på steder med Genius Loci er Sophienholm ved Bagsværd Sø og kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Begge disse steder fordrer at den besøgende foretager en rejse og bevæger sig rundt i arkitektur, natur og kunst.

At bo i en bygning fra 1930erne betyder selvfølgelig, at der er dele af det oprindelige byggeri, der i dag kan virke uhensigtsmæssigt, mens andre dele virker lige så moderne som dengang. Når man flytter ind her, flytter man også ind i historien og dermed følger særlige forpligtelser.

I ejendommen fremtræder langt de fleste lejligheder som ejerboliger. Ejerne repræsenteres af Ejerforeningen Ved Volden, der har indgået aftalen med Erik Olesens Ejendomsselskab A/S om PROJEKT Ved Volden, herunder restaurering af malerierne.

Restaureringen af Elsa Thoresen og Vilhelm Bjerke-Petersens malerier er at betragte som første trin i en fysisk understregning af ejendommens Genius Loci og med den udtalte interesse fra adskillige beboeres side, der er vist for ideen med projektet og dets videreførelse, ligger en etapevis fortsættelse og realisering af det lige for - således at ånden forbliver på stedet.


Fotografiet er fra en formanende informations seddel, der hænger i de gamle rullerum i kælderen. 

torsdag den 1. september 2011

OM HVOR SVÆRT DET ER AT FOTOGRAFERE MALERIER MED REFLEKSFULDT GLAS

På fotografiet her (opgang 12) har jeg forsøgt at udnytte spejlingen i glasset og få fotograf Ida Wang, der står et stykke oppe af trappen, med på billedet. Som det tydeligt fremgår, er det ikke helt lykkedes, formentlig fordi mit kamera og jeg er amatører på fotoområdet. Men spejlingen af lysindfaldet fra vinduet er i glasset og skygger for maleriet. Denne spejling har altid været frygtelig forstyrrende, især når man f.eks. går ind i opgang 4 og ser sig selv i billedet.

Ida Wang bliver den første fotograf, siden billederne blev hængt op i 1939, der får lov til at fotografere dem UDEN glas. Tidligere fotografer har kæmpet med glasset foran malerierne og spejlingerne heri. Ingen af opgangene byder på komfortable forhold for en fotograf. Her er meget lidt rum foran malerierne især i opgang 1 – 3, her er stort set intet lys og flere steder er postkasserne et forstyrrende element. Men Ida Wang er heldigvis ikke let at kue.
PROJEKT Ved Volden går ud på at få restaureret de 13 smukke og unikke malerier til glæde og gavn for de nuværende beboere, deres gæster og andre der har deres gang i ejendommen. OG selvfølgelig også for fremtidens beboere.
Der er jo ikke offentlig adgang til malerierne, men jeg har tidligere arrangeret eksklusive rundvisninger for begejstrede kunstinteresserede. Da der her er tale om så fantastiske og enestående malerier (– hvorfor uddyber jeg i senere blogindlæg) har Erik Olesens Ejendomsselskab A/S - udover støtten til restaurering OG nye refleksfri glas - sikret økonomisk støtte til en formidlingspublikation, der kan forevige malerierne og fortælle om dem.

Her er endnu et fotografi (jeg har taget) af Ida Wang in action. Her er hun på arbejde i opgang 5 (hvor der samtidig blev gjort rent). Det er undertegnede - kunstformidler Naja Pedersen - der skriver tekst og redigerer formidlingspublikationen. Til opgaven med at fotografere har vi sikret os Ida Wang. Hun er en velanskreven dansk portrætfotograf, der har arbejdet med blandt andre DR, TV2, Tivoli, det Kongelige Teater og Royal Copenhagen.  Ida Wang er indehaver af firmaet IW by Ida Wang, som man kan læse mere om her.
Formidlingspublikationen ligger klar 18. marts 2012. Du kan læse mere om både formidlingspublikationen og datoen i senere indlæg her på bloggen.