onsdag den 31. august 2011

ERIK OLESENS EJENDOMSSELSKAB A/S – HVEM ER DET?

Foto: Karsten LundDet er takket være en generøs donation fra Erik Olesens Ejendomsselskab A/S, at vi nu er i fuld gang med at restaurere malerierne Ved Volden.

Manden på fotografiet ovenfor er Erik Olesen (1915 - 2003). Han var direktør og læge - og som dette fotografi antyder OGSÅ vældig interesseret i kunst. Han var - blandt meget andet - medlem af Dansk Litografilaug fra 1970.Erik Olesen er søn af generalkonsul Th. Olesen og dennes hustru Inge. Han blev student fra Skt. Jørgens Gymnasium i 1934, tog medicinsk eksamen i 1942 og Højere Handelseksamen i 1944. Han var stifter, direktør, medindehaver og bestyrelsesmedlem i en lang række firmaer bl.a. Fabrikken Gluten, Stabilia A/S og Dansk Financia A/S. Han blev gift første gang med Inge Marie Eva Boldsen (1920 – 1966) og anden gang med socialrådgiver Susanna Olesen (1968).   

Erik Olesens Ejendomsselskab A/S er stiftet i 1959. Selskabets formål er at købe og sælge ejendomme. Selskabet køber porteføljer af udlejede ejerlejligheder og sælger lejlighederne enkeltvis, når de er tomme og uden lejer. Selskabet ejes af Erik og Susanna Olesens Almenvelgørende Fond (1993). Denne fond er også moderselskab for Dansk Financia A/S Ejendomsadministration (stiftet i 1934).

Udover direktør Erik Olesen og adressen (Rosenvængets Hovedvej 6, på Østerbro i København), har Erik Olesens Ejendomsselskab A/S og Dansk Financia A/S Ejendomsadministration det tilfælles, at ejendommene udspringer af KAB-koncernen. Erik Olesens første svigerfar var den navnkundige F.C. Boldsen (1877-1954), stifteren af KAB.

mandag den 29. august 2011

GLASSET ER NU VÆK I OPGANG 1 - 8

Foto: konservator Britt Christmas-Møller
Det er fantastisk - hver gang - at få lov til at se malerierne rigtigt. Farverne er SÅ smukke og vibrerende og nærmest selvlysende flere steder.

Her ser vi konservator Britt Christmas-Møllers foto af sangfuglen i opgang 6. Konservatoren registrerer maleriernes skader, og det fremgår med al tydelighed at maleriet her har en lysere og en mørkere side.
Maleriet i opgang 6 er et af de få malerier kunstneren Vilhelm Bjerke-Petersen selv har malet - uden Elsa Thoresen. Og det er nærmest en åbenbaring. Det vi får afdækket her er at han i den grad er sig sine farvevirkemidler bevidst. De grønne syrenblade mod den lysende blå himmelbaggrund og det røde i sommerfuglene er så velafbalanceret og velkomponeret - og det virker, for det gør virkeligt indtryk på beskueren (- i hvert fald denne)!


Foto: kunstformidler Naja Pedersen
Vi opererer med to forskellige slags afdækninger af malerierne Ved Volden. De store skærme og plastafdækning (se foto). Når der ikke arbejdes vil de være dækket således som på fotografiet ovenfor.

søndag den 28. august 2011

HVOR SNAVSET KAN SÅDAN ET MALERI BLIVE?

Svaret på ovenforstående spørgsmål er: ”MEGET”! Også selvom maleriet er beskyttet af glas. På fotografiet her ses konservator Britt Christmas-Møller's hånd med et af de vigtigste arbejdsredskaber i restaureringsprocessen. Den ligner en forstørret vatpind. Som det fremgår af fotografiet til venstre er rensepinden efter blot få strøg over billedfladen, allerede helt gråsort af snavs.
Bevæbnet med et større antal rensepinde sidder Britt Christmas-Møller og hendes medarbejder konservator Dawid Poplawski og renser maleriet i opgang 2 i ejendommen Ved Volden. Rensningen er første led i restaureringsarbejdet. Britt Christmas-Møller er Cand. Scient. Cons. og indehaver af firmaet Konserveringsværkstedet. Det er hende, der leder restaureringsarbejdet Ved Volden.
Ved forundersøgelsen i august 2009 stod det klart for Britt Christmas Møller, at de 13 malerier Ved Volden kun kan flyttes fra stedet med meget stor risiko for at der sker skade på både billeder og bygning. Derfor foregår restaureringen på stedet.
Konserveringsværkstedet konserverer og restaurerer malerier på lærred og træ – både moderne og ældre malerier. Desuden tager de sig af restaurering af antikke forgyldte prydrammer. Værkstedet samarbejder med Bruun Rasmussens kunstauktioner i forbindelse med aktiviteter før, under og efter auktioner. Herudover udfører værkstedet opgaver for private, herregårde, slotte, fonde og som i dette tilfælde ejerforeninger.
Da billederne Ved Volden udgør store flader, og man skal arbejde meget præcist, tager de to konservatorer en side hver af maleriet. Allerede efter to opgange kan Britt Christmas-Møller konstatere, at malerierne er mest beskidte i den side, der er tættest på hoveddørene. Dette fortæller os at rammerne formentlig ikke har sluttet tæt nok om billederne. Muligvis fortæller snavset os også, at de nye automatiske dørmekanismer med en længere lukketid, åbner for mere snavs end man kan se med det blotte øje.

tirsdag den 23. august 2011

FORUNDERSØGELSEN i 2009

Ved forundersøgelsen af malerierne i 2009 kunne konservator Britt Christmas-Møller bl.a. konstatere at malerierne især havde været sårbare overfor fugt og vandskader. Men også rammerne har visse steder skadet billederne. Af forskellige årsager er glasset i flere opgange sunket ned. Med det resultat at det presser sig mod billedfladen. Da glasset med årene er blevet beskidt, indebærer dette at skidt er blevet presset hårdt mod billedernes og dermed har sat sig på dem.
Fotografierne her er fra forundersøgelsen af maleriet i opgang 10. På øverste fotografi ses konservatoren ifærd med at undersøge, hvor beskidt himlen i silhouetten er. På de efterfølgende to detaljefotografier ses de hvordan rammen har sat mærker og slidt på billedet. På det tredie detaljefotografi fra opgang 10, er det tydeligt at billedet er skæmmet af striberne.
Alle fotografier i dette indlæg er taget af kunstformidler Naja Pedersen

GLASSET ER VÆK

Nu er glas og metalrammer foran og omkring malerierne i opgang 1 og 2 taget ned. For os der kender disse malerier så godt, er det en fryd at se dem befriet for - hvad der tydeligvis med årene har forvandlet sig til - en meget snavset hinde oven på billederne. At glasset er væk gør en synlig forskel! Pludselig er farverne klarere og friskere at se på.

OG man får voldsomt lyst til at se og genopdage malerierne med sine hænder. Men hvert eneste fingeraftryk efterlader spor på billedet, der langsommeliggør eller direkte forhindrer restaureringsprocessen. Derfor må man bekæmpe sine lyster, og placerer hænderne på ryggen eller i bukselommen, når man går forbi.

Glarmester Lasse Witthøfft og hans lærlinge fra Frese & Søn as har bygget fine, lette og flytbare vægge, der kan beskytte billederne mod stød fra flytninger, indkøbsposer, forskellige køretøjer og nysgerrige fingre.

Firmanavnet Frese er kendt, dels fordi det er et veletableret firma fra 1939 med stolte traditioner. Og dels fordi glarmesterslægten Frese, siden den indvandrede fra Friserland[1] for mere end fem generationer siden, har været særdeles synligt i det Københavnske erhvervsliv.

Det kendteste medlem af slægten Lauritz Frese fik otte børn, heraf 3 drenge der alle blev uddannet glarmestre. De to brødre Mogens og Jørgen overtog firmaet på H.C. Ørstedsvej, hvor det ligger den dag i dag. Den 3. bror Henning etablerede sig med egen forretning i indre by i 1939, og flyttede forretningen til Kattesundet i 1965. Lasse Witthøfft overtog forretningen i 2006. Så glasset Ved Volden kunne ikke være i mere kompetente hænder!


Læs mere om firmaet Frese & Søn as her

[1] Friserland er det område, der ligger ved Vadehavet og strækker sig fra Nederland, over Tyskland og op i Danmark

søndag den 21. august 2011

DRØMMEBOLIG TIL DET MODERNE MENNESKE

Da man i midten af 1930’erne planlagde opførelsen af ejendommen Ved Volden på Christianshavn drømte man om at skabe et beboelsesbyggeri for det moderne menneske. Intentionen var at bygge boliger der forenede det funktionelle med det æstetiske.
Bygherren sagfører F.C. Boldsen (1877-1954) var en foretagsom og kunstelskende mand, kendt for sit ønske om at ville hjælpe arbejderne til anstændige og tidssvarende boligforhold. Han stiftede boligselskabet KAB – Københavns almindelige boligselskab - i 1920. I 1934 oprettede KAB et ejendomsaktieselskab, der 18. marts 1937 fik sit navn Dansk Financia A/S og bl.a. påbegyndte byggeriet af ejendommen Ved Volden.
Arkitekterne var Tyge Hvass (1885-1963) og Henning Jørgensen (1883 – 1973). Tyge Hvass er bl.a. kendt for J. F. Willumsens Museum (1957). Henning Jørgensen er bl.a. kendt for villaen Abellund (1930) der gav ham C. F. Hansen Medaljen.
Sammen virkeliggjorde de drømmen i ejendommen Ved Volden, hvor samtidskunstneriske udtryk og moderne teknik og faciliteter blev til en helhed.
Kunstnerne Vilhelm Bjerke-Petersen, Elsa Thoresen og Olaf Stæhr Nielsen blev valgt til at udsmykke bygningerne. Vilhelm Bjerke-Petersen (1909-1957) og Elsa Thoresen (1906) stod for malerierne i opgangsrum og Olaf Stæhr Nielsen (1896-1969) stod for den skulpturelle udsmykning af gadedøre.
Vilhelm Bjerke-Petersen og Elsa Thoresen er kendt som fremtrædende repræsentanter for den danske surrealisme – mere bestemt den gren der med en skinbarlig realisme synliggjorde det ubevidste og irreale. Olaf Stæhr Nielsen er en af Danmarks fremmeste billedhuggere bl.a. kendt for facaderelieffet Videnskabens træ (1949, 1960) på Århus Universitet.
De tre kunstneres organiske former indgår i Ved Volden et unikt og kontrastrigt samspil med den arkitektoniske funktionalismes drøm om en rationel og menneskeskabt fremtid.
Ejendommen Ved Volden er et sjældent eksempel fra 1930erne på det idealistiske partnerskab mellem arkitektur og kunst – og er, den dag i dag, stadig en drømmebolig for moderne mennesker.

torsdag den 18. august 2011

PROJEKT Ved Volden er igang!

I Ejendommen Ved Volden på Christianshavn gemmer sig 13 unikke udsmykninger fra 1938-1939 udført af kunstnerne Vilhelm Bjerke-Petersen (1909-1957) og Elsa Thoresen (1906).

Takket være en generøs donation fra Erik Olesens Ejendomsselskab A/S påbegynder Ejerforeningen "Ved Volden" nu PROJEKT Ved Volden, der går ud på:
1) at restaurere billederne således at de kan bevares for og til eftertiden
2) at oplyse om udsmykningernes eksistens

Konservator Britt Christmas-Møller vil lede restaureringen af malerierne frem til ca. 1. november 2011, glarmester Lasse Witthøfft / Frese & Søn as vil stå for udskiftningen af glas og rammer, fotograf Ida Wang vil fotografere samtlige malerier med henblik på en formidlingspublikation og kunstformidler Naja Pedersen vil holde alle opdaterede om projektet på denne blog.
Her på bloggen kan du følge med i restaurerings-, bevarings- og formidlingsprocessen, stille spørgsmål og kommentere på projektet - eller tilføje oplysninger. God Fornøjelse!