onsdag den 26. oktober 2011

VILHELM BJERKE PETERSEN OG ELSA THORESENS UDSMYKNINGER

ELSA THORESEN og Vilhelm Bjerke-Petersen udfører - udover malerierne til Ved Volden - også en stor udsmykning på Højdevangens Skole på Amager sammen. Fotografierne til venstre viser dem ifærd med at udføre netop denne.

For Vilhelm Bjerke-Petersen var større udsmykninger i offentlige bygninger ikke noget nyt. Allerede som 21-årig maler han store vægdekorationer på Birkerød Statsskole (disse er nu fjernet og befinder sig på Fyns Kunstmuseum).I 1941 maler han et (nu forsvundet) vægmaleri til en børnehave i Bispebjerg Terrasser, og i 1942 færdiggør han arbejdet med udsmykningerne af trappeopgangene i ejendommen Solbjerggård (Peter Bangsvej 192-218) på Frederiksberg. Og i 1943 udfører han endnu en udsmykning denne gang til lampefabrikken LYFAs kantine.

Den kunstneriske vision bag udsmykningerne var såre enkel, nemlig troen på at mennesket gennem mødet med kunsten kan ændre sig. Og kommer mennesket ikke til kunsten, må kunsten møde mennesket, hvor det befinder sig: I børnehaven, på skolen, på arbejdspladsen eller i hjemmet.

SIDSTE NYT: GLASSET ER VED AT BLIVE SAT I IGEN!

GLARMESTRENE fra Frese & Søn er ifærd med at sætte glasset på igen i de opgange, hvor malerierne er færdigrestaurerede og gennemfotograferede. Opgang 1, 2 og 3 har fået glasset tilbage idag. For at sikre at glasset ikke kommer til at tynge malerierne med tiden ( som det gamle glas gjorde), og for at skabe et bedre grundlag for messinglisterne, har glarmestrene monteret en ekstra træliste. Når glasset er sat i i opgang 1 til 8, sættes messinglisterne på igen.

Status for fotograferingen af malerierne i PROJEKT VED VOLDEN

Detalje fra opgang 1. Fotograf: Ida Wang
KAN DE KENDE DETTE MALERI? Hvis ikke, er det ikke underligt, da dette er en detalje fra maleriet i opgang 1. Højt oppe i himmelrummet svæver en ørn.

Fotograf Ida Wang er ifærd med at gennemfotografere alle malerierne. Hun fotograferer ikke blot hele maleriet, men også interessante detaljer fra dem - detaljer, der nærmest bliver til selvstændige billeder, som her hvor ørnen med sine udspredte vinger både er et symbol på noget faretruende og indbegrebet af friheden.

IDA Wang fotograferer også arkitekturen, som malerierne er placeret i, da man med rette kan sige at Ved Volden hænger rum og billeder sammen.

Den dramatiske himmel, hvor skyerne
nærmest er blevet til ørnevinger.
Detalje fra opgang1. Fotograf: Ida Wang
Fotograferingen er overstået i opgang 1 til 8. Det forventes at tage et par uger, før fotograferingen af opgang 9 til 13 er færdig.
Ørnesilhouetten. Detalje fra opgang 1.
Fotograf: Ida Wang.

Status på PROJEKT VED VOLDEN

Britt Christmas Møller igang med maleriet i opgang 12.
Fotograf Ida Wang.
Konservatorne lagde sidste hånd på malerierne Ved Volden i uge 41. Resultatet er fantastisk! Pludselig er detaljer i malerierne synlige, der ikke var synlige før. Måske er dette en af årsagerne til at konservatorne flere gange er blevet spurgt, om de er ved at male nye billeder til opgangene!


Dawid Poplawski igang i opgang 1.

Et af de steder, hvor forskellen - mellem før og efter restaureringen - er meget synlig, er i opgang 1. De store skyformationer til venstre bag  og over ørne-silhouetten hænger nu meget mere bevidst sammen med resten af maleriet.        


I opgang 5 er der også pludselig kommet noget ekstra figurativt til syne i træernes grene, som ikke var så synlig før. Og sådan kan man gå fra maleri til maleri og opdage samt genopdage figurer og sammenhænge, man simpelthen ikke kunne se før.

Det er MEGET smukt!ELSA THORESEN

Vilhelm Bjerke-Petersen:
Portræt af malerinden Elsa Thoresen
Tilhører Fyns Kunstmuseum
ELSA THORESEN (1906-1994) – den ene af de to kunstnere Ved Volden - er formentlig ikke et navn mange vil nikke genkendende til. Ikke engang kunstkendere. Og det på trods af, at hun var særdeles aktiv på den danske kunstscene i 1930erne. Hun udstillede også internationalt, hvilket almindeligvis er noget vi lægger mærke til i Danmark

Det var især indenfor den surrealistiske billedkunst, at hun spillede en central rolle. Vi er vant til at forbinde dansk surrealisme med kunstnerne Wilhelm Freddie og Vilhelm Bjerke-Petersen, og dette skyldes især at den danske kunsthistorie mest har fokuseret på dem.


Når en kvindelig kunstner som Elsa Thoresen ikke er beskrevet og analyseret, må man nødvendigvis begynde at stille spørgsmål. Man spørger eksempelvis om dette måske skyldes hendes manglende faglige baggrund eller værkernes manglende kvalitet? Eller om hendes deltagelse i 1930ernes kunstliv ikke blot skyldtes, at hun blev gift med Vilhelm Bjerke-Petersen i 1935? Og var hun egentlig selv en interessant kunstner?
Detalje af Opgang 4 fra Ved Volden.
Fotograf Ida Wang

Det er de forkerte spørgsmål at stille. Der er desværre ikke voldsomt mange tilgængelige informationer om Elsa Thoresen. Men hvis man studerer hendes faglige baggrund (se Kunstindeks Danmark og Weilbachs kunstnerleksikon), fremgår det at hun studerede på Kunst og Håndværksskolen i Oslo fra 1924 - 27, på Kunstakademiet i Olso fra 1927 - 28, afbrudt af et to-årigt ophold på Academie des Beaux-arts i Bruxelles 1927 - 29, og så igen et år på Kunstakademiet i Oslo fra 1929 - 30. Det vil sige at hun studerede kunst i cirka seks år, både i Norge og i Belgien. Dermed bliver det vanskeligt at påstå, at hun manglede en faglig baggrund.

Så er der spørgsmålet om værkernes kvalitet. Det er altid vanskeligt at bedømme værkernes kvalitet. I en eller anden udstrækning må det komme an på en personlig vurdering.  I Elsa Thoresens tilfælde er der desværre heller ikke så mange tilgængelige værker at bedømme ud fra. Men på en fantastisk udstilling om Surrealismen i Kunstforeningen på Gammel Strand i 1990erne var flere af hendes værker med. Og de var RET gode - og absolut på niveau med de andre surrealisters!