onsdag den 7. september 2011

GENIUS LOCI – om stedets ånd

GENIUS LOCI er et gammelt romersk begreb, der indenfor arkitekturen er blevet brugt om dét særlige der opstår, når kunst, arkitektur og landskab forener sig til en helhed. Genius Loci betyder stedets ånd!

Der findes steder, der er særlige og steder, der har ånd. Ejendommen Ved Volden er et af disse steder, der har en særlig ånd. Og hvordan det? Jo, arkitektur skal jo ikke nødvendigvis opfattes som fritstående objekter. Når arkitekten vælger at se bygningsværket som en del af en større sammenhæng, er der stor sandsynlighed for at opnå denne særlige kvalitet.

Selvfølgelig betyder placeringen på Christianshavn – i forvejen et særligt sted – meget for det særlige ved Ved Volden. Christianshavn er på en og samme tid langt væk fra byen og utrolig centralt. Placeringen netop ved volden betyder, at der er lys og luft til alle beboere, uden at det dog bliver rigtig natur. At ejendommen ligger i Vor Frelser Kirkens skygge er bestemt heller ikke uvæsentlig. Arkitekterne har endda placeret ejendommen og det oprindelige søanlæg således, at tårnet uhindret kunne spejle sig i vandoverfladen - og uhindret ses, når man bevæger sig fra Amager ind mod byen.

Andre danske eksempler på steder med Genius Loci er Sophienholm ved Bagsværd Sø og kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Begge disse steder fordrer at den besøgende foretager en rejse og bevæger sig rundt i arkitektur, natur og kunst.

At bo i en bygning fra 1930erne betyder selvfølgelig, at der er dele af det oprindelige byggeri, der i dag kan virke uhensigtsmæssigt, mens andre dele virker lige så moderne som dengang. Når man flytter ind her, flytter man også ind i historien og dermed følger særlige forpligtelser.

I ejendommen fremtræder langt de fleste lejligheder som ejerboliger. Ejerne repræsenteres af Ejerforeningen Ved Volden, der har indgået aftalen med Erik Olesens Ejendomsselskab A/S om PROJEKT Ved Volden, herunder restaurering af malerierne.

Restaureringen af Elsa Thoresen og Vilhelm Bjerke-Petersens malerier er at betragte som første trin i en fysisk understregning af ejendommens Genius Loci og med den udtalte interesse fra adskillige beboeres side, der er vist for ideen med projektet og dets videreførelse, ligger en etapevis fortsættelse og realisering af det lige for - således at ånden forbliver på stedet.


Fotografiet er fra en formanende informations seddel, der hænger i de gamle rullerum i kælderen. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar